موشن گرافیک

موشن گرافیک فرهنگ آپارتمان نشینی (گروه هنر و رسانه)

موشن گرافیک فرهنگ آپارتمان نشینی (گروه هنر و رسانه)

مشاهده تعرفه ها

 

استوری بورد فرهنگ آپارتمان نشینی:

 

تصویرسازی موشن گرافیک فرهنگ آپارتمان نشینی:

 

موشن گرافیک فرهنگ آپارتمان نشینی:

 

 

این پروژه موشن گرافیک در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۰ شروع و ظرف ۹ روز کاری توسط تیم موشن گرافیک ایران پروموت تحویل تیم هنر و رسانه شد.

این پروژه در سبک تصویر سازی فلت طراحی و انیمیت شده است.

شرکت تبلیغات بین الملل ایران پروموت ارائه دهنده خدمات دیجیتال مارکتینگ.

 

پروژه های مرتبط

پشتیبانی آنلاین