موشن گرافیک

تماس با ما

موشن گرافیک معرفی سایت بین المللی شیعه فالورز

  • زمان انجام ۲۱ روز
  • سفارش دهنده سایت بین المللی شیعه فالورز
موشن گرافیک دو بعدی معرفی سایت شیعه فالورز به سفارش سایت بین المللی شیعه فالورز ساخته شده است. این پروژه در مدت زمان ۲۱ روز توسط تیم ایرا...

موشن گرافیک معرفی سایت مینیت

  • زمان انجام ۱۴ روز
  • سفارش دهنده سایت مینیت
موشن گرافیک دو بعدی معرفی سایت مینیت در مدت زمان ۱۴ روز توسط تیم تولیدات دیجیتال ایران پروموت طراحی شده است.

موشن گرافیک حقوق کودک در اسلام

  • زمان انجام ۲۰ روز
  • سفارش دهنده گروه آموزشی هنر و رسانه
موشن گرافیک دو بعدی حقوق کودک در اسلام در مدت زمان ۲۰ روز توسط تیم تولیدات دیجیتال ایران پروموت طراحی شده است.

موشن گرافیک معرفی سایت مکتب

  • زمان انجام 21 روز
  • سفارش دهنده سایت مکتب شریف
این موشن گرافیک دو بعدی به سفارش سایت مینیت در مدت زمان 21 روز توسط تیم تولیدات دیجیتال ایران پروموت طراحی شده است.


پشتیبانی آنلاین