نمونه کارها

موشن گرافیک خشم در اسلام

درحال بارگذاری...

 

موشن گرافیک خشم در اسلام

 

متن موشن گرفیک:

۱– آیا اسلام دین خشنی است؟

آیا براین باورید که اسلام دین خشنی است؟

 در سال ۲۰۰۲ برطبق تخمین های سازمان بهداشت جهانی، حدود ۵۳۰۰کودک در جهان به قتل رسیدند و۱۵۰میلیون دختر و ۷۳ میلیون پسر زیر ۱۸ سال  به زور وادار به  رابطه جنسی شده اند.  همچنین ۲۱۸میلیون کودک در سال۲۰۰۴به کار گرفته شده اند که ۱۲۶میلیون کودک از این تعداد برای انجام کارهای مخاطره آمیز به کار گرفته شده اند.

اما برنامه اسلام برای کودکان چیست؟

حدود ۱۴۰۰ سال پیش، پیامبر اسلام پیروان خود را به مهربانی کردن با کودکان سفارش می­کردند. مهم ترین وظیفه والدین را احترام، حفظ شخصیت فردی و اجتماعی کودکان می دانستند. پیامبر اسلام همیشه با این گروه آسیب پذیر جامعه به نرمی برخورد می کردند،از نظر اسلام نیاز به محبت در هرانسانی وجود دارد و این نیاز در کودکان شدیدتر است که باید توسط خانواده هایشان برآورده شود. دین اسلام برای سرو سامان دادن به کودکانی که والدین ندارند. برنامه های عملی را به پیروان خود توصیه کرده است. به پیروان خود سفارش می کند، با یتیمان مانند کودکان خود رفتار کنند. از اموال دولت و مردم مالی برای زندگی کودکان یتیم کنار بگذارند تا آنها نیز مانند تمامی کودکان، از امکانات زندگی برخوردار باشند.

حالا دوباره برگردیم به سوال اصلی، آیا اسلام دین خشنی است؟

دین اسلام ۱۴۰۰ سال پیش برای همه ابعاد زندگی اجتماعی انسان ها برنامه ریزی کرده است. اسلام را از منابع اصلیش بشناسید.

3
54 views