نمونه کارها

موشن گرافیک سه بعدی معرفی گاج مارکت

درحال بارگذاری...

موشن گرافیک سه بعدی معرفی برند گاج مارکت

 

این موشن گرافیک سه بعدی در مدت زمان ۳۰ روز توسط تیم تولیدات دیجیتال ایران پروموت طراحی شده است.

Modeling 3D - موشن گرافیک سه بعدی معرفی گاج مارکت

Lightining 3D - موشن گرافیک سه بعدی معرفی گاج مارکت

Texure 3D - موشن گرافیک سه بعدی معرفی گاج مارکت

Partners 3D - موشن گرافیک سه بعدی معرفی گاج مارکت

2
77 views