نمونه کارها

موشن گرافیک قصاص در اسلام

درحال بارگذاری...

موشن گرافیک قصاص در اسلام

.

متن موشن گرافیک:

در همه کشورها انسانهایی وجود دارند که امنیت کشور را با قتل و غارت بهم می¬ریزند رفتار جوامع با این قاتلین متفاوت است. بعضی از کشورها نظیر آمریکا، فرانسه، ایتالیا ، نروژ، برای قاتل فقط مجازات زندان را درنظر می گیرند و بعضی دیگر کشورها قاتل را اعدام می کنند. اگر قاتل زندانی شود؛ به خاطر کمی مجازات، جسور شده و جرات کشت و کشتار نیز در جامعه زیاد می شود. پس، اعدام قاتل، پس از برگزاری دادگاه و بررسی شرایط می تواند راه حل بهتری باشد. اسلام در این موارد سه راه حل را به نزدیکان مقتول پیشنهاد می کند:

  1. گذشت بدون گرفتن دیه
  2. گذشت با گرفتن دیه
  3. قصاص

قصاص در اسلام زمانی اتفاق می افتد که فردی عاقل و بالغ از روی عمد و ستم فرد بی گناهی را بکشد اگر نزدیکان مقتول قصاص را به عنوان مجازات انتخاب کردند باید بدانند اسلام حق هرگونه رفتار بدی با قاتل، مثل فحاشی ، کتک زدن وغیره را به آنها نمی دهد.
قصاص اسلامی به هیچ وجه جنبه انتقام جویی ندارد بلکه دریچه ای به سوی حیات و زندگی آرام انسان ها و ضامن حیات و امنیت جامعه است.

2
36 views