نمونه کارها

موشن گرافیک همسایه

درحال بارگذاری...

موشن گرافیک همسایه

 

متن موشن گرفیک:

تقریباً از ده ۴۰ تاکنون، روز به روز شاهد افزایش آپارتمان نشینی در شهرها هستیم .

زندگی در آپارتمانهایی که قوانین آپارتمان نشینی رعایت نمی شود محیط آزار دهنده ایست که آرامش را از ساکنین میگیرد.

بهتره برای داشتن یک آپارتمان آرام از خودمان شروع کنیم

۱-  ابتدا برای ساختمانمان مدیر انتخاب کنیم.

۲-  از سرو صدای زیاد خصوصاً ۱تا۴ بعدظهر و ۹شب تا ۹ صبح خودداری کنیم .

۳- قسمت­های مشاع ساختمان را مسدود یا آلوده نکنیم .

۴- در عین حال که از حال همسایمون باخبر هستیم به حریم خصوصی او تجاوز نکنیم.

۵- حق شارژ را به موقع پرداخت کنیم

همسایگی خوب تنها این نیست که آزار نرسانی، بلکه خوش همسایگی این است که در کنار هم و باصبر مشکلات رو حل کنیم.

 

3
43 views