نمونه کارها

کمیک موشن امام علی(ع)

درحال بارگذاری...

 

کمیک موشن امام علی(ع)

 

متن موشن گرفیک:

در محضر قاضی

علی(ع) نمونه­ی کامل انسانیت و الگوی عدالت دوستان در تمامی طول تاریخ است. در زمان خلافت عمر شخصی از علی(ع) شکایت کرد. عمر هردوی آنها را خواند و خودش در مسند قضا نشست. طبق دستور اسلام هردو نفر باید کنار یکدیگر می نشستند  و تساوی در مقابل دادگاه رعایت می­شد. عمر مدعی را با نام خواند و امر کرد در نقطه معینی روبروی او بایستد سپس رو به علی(ع) کرد و گفت “یااباالحسن پهلوی مدعی خود قرار بگیر”  با شنیدن این جمله آثار ناراحتی در چهره علی نمایان شد خلیفه گفت: میل نداری کنار طرف مخاصمه خود بایستی؟ علی گفت “ناراحتی من از این نبود که باید پهلوی طرف دعوای خود بایستم برعکس ناراحتی من از این بود که تو کاملا عدالت را مراعات نکردی زیرا مرا با احترام نام بردی و طرف مرا به همان نام عادی خواندی علت ناراحتی من از این بود”

2
34 views