نمونه کارها

کمیک موشن پیامبر(ص)

درحال بارگذاری...

 

کمیک موشن پیامبر(ص)

 

متن موشن گرفیک:

رسول اکرم و دوحلقه جمعیت
۱٫«من برای تعلیم و داناکردن فرستاده شده¬ام» این سخنی بود که همیشه از زبان حضرت محمد(ص) شنیده می¬شد.
ایشان همیشه در محافل علمی شرکت می¬کردند و از دیدن پیروان خود در این محافل، لذت می¬بردند.
۲٫روزی پیامبراسلام وارد مسجد مدینه شد، مسلمانانی را دید که دو دسته را تشکیل داده بودند، دسته ای مشغول عبادت و دسته¬ای مشغول تعلیم و تربیت. پیامبر هر دو گروه را از نظر گذراند و از دیدن آنها مسرور گردید.
۳٫سپس به کسانی که همراهش بودند گفت:«این هر دو دسته کار نیک می¬کنند و بر خیر و سعادتند، لکن من برای تعلیم و دانا کردن فرستاده شده ام»
۴٫پس به سمت دسته¬ای که به کار تعلیم و تعلم مشغول بودند رفت و در حلقه آنها نشست.

3
61 views