نمونه کارها

معرفی تکنولوژی ایران

درحال بارگذاری...

دمو ریل موشن گرافیک سه بعدی معرفی تکنولوژی ایران

دمو ریل «موشن گرافیک سه بعدی معرفی تکنولوژی ایران»، خلاصه ای از دو موشن گرافیک دو دقیقه ای به زبان انگلیسی است. که قبلا توسط همکاران ایران پروموت طراحی شده است.

 

Lightining 3D - معرفی تکنولوژی ایرانModeling 3D - معرفی تکنولوژی ایرانTexure 3D - معرفی تکنولوژی ایرانPartners 3D - معرفی تکنولوژی ایران

  • معرفی تکنولوژی ایران
1
56 views